πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ λειτουργεί για πάνω από 25 χρόνια, ιατρικά εργαστήρια υψηλού επιπέδου που εφαρμόζουν τα πλέον αναγνωρισμένα Διεθνή Πρωτόκολλα Ποιότητας.

Συγκεκριμένα, τα εργαστήριά μας συμμετέχουν σε Εθνικά (πέραν των 200 εργαστηρίων) προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου καθώς και σε Ευρωπαϊκά αντίστοιχα (πέραν των 550 εργαστηρίων) με σκοπό να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η καθημερινή διασφάλιση παραγωγής ποιοτικών υπηρεσιών από τις Μονάδες του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της εφαρμογής διεργασιών στα εργαστήριά μας του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008 και της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15189: 2012.

Το στελεχιακό δυναμικό της Μονάδας μας και οι συνεργάτες ιατροί συνεχίζουν την επιμόρφωση και κατάρτισή τους στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερά υψηλά επίπεδα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και να αξιοποιούν τις μεγάλες δυνατότητες του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κέντρο μας.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο