πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ λειτουργεί για πάνω από 25 χρόνια, ιατρικά εργαστήρια υψηλού επιπέδου που εφαρμόζουν τα πλέον αναγνωρισμένα Διεθνή Πρωτόκολλα Ποιότητας.

Συγκεκριμένα, τα εργαστήριά μας συμμετέχουν σε Εθνικά (πέραν των 200 εργαστηρίων) προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου καθώς και σε Ευρωπαϊκά αντίστοιχα (πέραν των 550 εργαστηρίων) με σκοπό να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Όμως, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ δεν περιορίζεται στους εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους. Η καθημερινή παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της εφαρμογής στα εργαστήριά μας των διεργασιών του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 και της Διαπίστευσης σημαντικού πλήθους εξετάσεων με το Πιστοποιητικό EN ISO 15189:2012.

Το στελεχιακό δυναμικό της Μονάδας μας και οι συνεργάτες ιατροί συνεχίζουν την επιμόρφωση και κατάρτισή τους στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να προσφέρουν σταθερά υψηλά επίπεδα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και να αξιοποιούν τις μεγάλες δυνατότητες του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο κέντρο μας.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 15189:2012 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο