Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και προσφέρει ιατρικές-διαγνωστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και απόδοσης σε όλα τα ιατρικά πεδία όπου προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Για την απόκτηση του εξοπλισμού η Μονάδα μας συνεργάζεται με τους κορυφαίους, διεθνώς, κατασκευαστικούς οίκους στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: SIEMENS, GENERAL ELECTRIC και ROCHE.

Η στόχευση πίσω από την επιλογή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι η υψηλή αξιοπιστία στο διαγνωστικό αποτέλεσμα, η εξάλειψη των δυνητικών κινδύνων από την ακτινοβολία που περιλαμβάνεται σε κάποιες εκ των εξετάσεων καθώς και η μείωση του χρόνου παραμονής των εξεταζομένων στους χώρους εξέτασης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ορμονολογικό).

Στα εργαστήρια Βιολογικών υλικών, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν αυτοματοποιημένα προαναλυτικά και αναλυτικά συστήματα με την ευθύνη εξειδικευμένου ιατρικού, επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Ειδικότερα, σχεδόν όλες οι διεργασίες, από την εισαγωγή των δειγμάτων στα εργαστήρια, τις εργαστηριακές κατεργασίες έως και την έκδοση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων, υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένα συστήματα των κατασκευαστικών Οίκων Siemens και Roche και ελέγχονται σε όλη την διάρκειά τους βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ελέγχου.

Σε όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες εφαρμόζονται έγκυρα Διεθνή Πρωτόκολλα Ελέγχου και Διαπίστευσης της Ποιότητας με στόχο και επιδίωξη την εξάλειψη του λάθους (τόσο του τυχαίου όσο και πρωτίστως του συστηματικού). Επίσης, επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η πλήρης και ακριβής ταυτοποίηση των βιολογικών δειγμάτων τα οποία καθίστανται απολύτως ιχνηλατήσιμα εντός των εργαστηρίων μέχρι και την παράδοση των αποτελεσμάτων. Με την εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων ελέγχου εξασφαλίζεται η υψηλή αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Για τον Ποιοτικό Έλεγχο, τα εργαστήριά μας είναι ενταγμένα σε πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας και λαμβάνουν σταθερά κορυφαίες αξιολογήσεις που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους. Συμπληρωματικά, τα εργαστήριά μας έχουν λάβει την διαπίστευση ΕΝ ISO 15189:2012 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) για ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο υψηλής δυναμικότητας, εξοπλισμένο με ακτινολογικά συστήματα που υποστηρίζονται από ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας έτσι ώστε να προσφέρεται ιατρική απεικόνιση υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας.

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, στην πολυετή και διαρκή προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει εγκαταστήσει νέο σύστημα πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου του κατασκευαστικού Οίκου SIEMENS, εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα για την ορθότερη διαχείριση της χορηγούμενης ακτινοβολίας ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο, η έκθεση του εξεταζόμενου σε αυτήν κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του νέου μας Αξονικού Τομογράφου για υπέρλεπτες τομές, οι ειδικευμένοι Ακτινοδιαγνώστες ιατροί μας, μπορούν να πραγματοποιήσουν πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις στις ληφθείσες τομές, έτσι ώστε να προσφέρουν την καλύτερη και πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση με την λιγότερη δυνατή ακτινοβολία για τον εξεταζόμενο.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το νέο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 1.5 Tesla της εταιρείας SIEMENS που πρόσφατα εγκαταστάθηκε στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ είναι εξοπλισμένο με το υπερσύγχρονο σύστημα TIM, με το οποίο επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα εικόνας και πραγματική, πλήρης κάλυψη του ανθρωπίνου σώματος και επιπλέον με το ειδικό σύστημα 2D PACE Precise Motion που ανιχνεύει και διορθώνει τις αναπνευστικές κινήσεις των οργάνων. Προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας όλων των διαγνωστικών Πρωτοκόλλων Μαγνητικών Τομογραφιών και αποδίδει ιατρικές εικόνες υψηλότατης διαγνωστικής αξίας και ευκρίνειας.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Μαστογραφία είναι μια εξέταση μεγάλης διαγνωστικής αξίας που μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην υγεία των ανθρώπων όταν διενεργείται σωστά και αξιολογείται από τους αρμόδιους ιατρούς σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση.

Με δεδομένη την ιδιαίτερη ευαισθησία αυτής της εξέτασης ως προς την ποιότητα για την πρόληψη και την έγκαιρη θεραπεία των μαστών έχουμε εγκαταστήσει Ψηφιακό Μαστογράφο της εταιρείας SIEMENS τεχνολογίας αιχμής. Εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής της πίεσης ώστε να ασκείται ακριβώς η πίεση που απαιτείται για την βέλτιστη απεικόνιση των μαστών και επίσης εξοπλισμένο με εξειδικευμένο σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας προσαρμοζόμενο στην δομή και την πυκνότητα των μαστών κάθε εξεταζόμενου προσώπου.

Με το καινούργιο μας Ψηφιακό Συγκρότημα Μαστογραφίας με ανιχνευτή FLAT PANEL υπερσύγχρονης τεχνολογίας FFDM χαμηλής δόσεως, λαμβάνονται αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με την μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν με τους συνεργάτες μας ιατρούς, σύγχρονα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας που διεκπεραιώνουν υπερηχοτομογραφικές μελέτες όλων των οργάνων και συστημάτων του οργανισμού.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν, με την συνδρομή των εξειδικευμένων ιατρών ακτινολόγων, να λάβουν την πλέον αξιόπιστη υπερηχοτομογραφική εικόνα διαφόρων οργάνων, συστημάτων και ανατομικών περιοχών του σώματος όπως:

  • της καρδιάς,
  • όλων των λοιπών οργάνων και συστημάτων,
  • διαφόρων ανατομικών περιοχών του σώματος και
  • παρακολούθηση κύησης.

Με τα συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν προσφέρεται στους εξεταζόμενους και στους θεράποντες ιατρούς η μέγιστη διαγνωστική αξιοπιστία καθώς και υψηλή διακριτική ευαισθησία.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η Οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή απειλή για τον πληθυσμό που αν δεν ελεγχθεί και θεραπευθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία και την αυτονομία τους.

Η εξέταση που μπορεί να προειδοποιήσει έγκαιρα και τελικά να προστατεύσει από τις ολέθριες συνέπειες της Οστεοπόρωσης είναι η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας.

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί οστεοπυκνόμετρο τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού Οίκου GENERAL ELECTRIC που επιτυγχάνει υψηλή αξιοπιστία με την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου. Ο εξοπλισμός μας εγγυάται την ορθή απεικόνιση έτσι ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια η κατάσταση της υγείας των οστών των εξεταζομένων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Στον Καρδιολογικό Τομέα της Μονάδας μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης της εταιρείας GENERAL ELECTRIC το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο Ηλεκτροκαρδιογράφο με υψηλή καταγραφική ευαισθησία των ηλεκτρικών σημάτων. Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο, σύστημα διατήρησης αρχείου για όλα τα τμήματα της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης που συνοδεύει το Πρωτόκολλο της εξέτασης της Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Όλα οι συσκευές απεικόνισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου μας έχουν διασυνδεθεί μέσω πρωτοκόλλου DICOM, με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων. Προσφέρεται λοιπόν στους συμπολίτες μας η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού φακέλου υγείας όπου μπορούν σε οποιοδήποτε μελλοντικό χρόνο χρειαστεί να ανατρέξουν, προκειμένου να ανακτήσουν μέρος ή το σύνολο των ιατρικών εικόνων των εξετάσεών τους. Με τον τρόπο αυτό θα λάβουν όποτε χρειαστούν ιατρικές εικόνες υψηλότατης διαγνωστικής αξίας και θα αποφύγουν τις φθορές που παρατηρούνται όταν φυλάσσονται χάρτινες εκτυπώσεις ή φιλμς.

Με το σύστημα διαχείρισης ιατρικών εικόνων (Pacs), οι εικόνες των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν σε θεραπευτήρια και στους θεράποντες ιατρούς στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό, ηλεκτρονικά με απόλυτη πιστότητα. Έτσι λοιπόν, οι συμπολίτες μας μπορούν να εμπιστεύονται τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ για τις εξετάσεις τους και να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς.