Η Πρόληψη στην Υγεία ως Αξία Ζωής

Η πρόοδος της Ιατρικής έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού Πρωτοκόλλων προληπτικών ελέγχων της υγείας που στοχεύουν να εντοπίσουν έγκαιρα και πρώιμα τυχόν αλλοιώσεις που μπορεί στο μέλλον να δημιουργήσουν απειλητικές για τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του καταστάσεις.

Οι προσυμπτωματικοί αυτοί έλεγχοι, όταν διενεργούνται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης φροντίδας της υγείας, αποτελούν πολυτιμότατο εργαλείο για τους θεράποντες ιατρούς γιατί καταγράφουν την ιστορικότητα και την πορεία της υγείας ενός ατόμου.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έχει ένα εκλεκτό επιτελείο καταξιωμένων ιατρών στο δυναμικό του και με την βοήθειά τους έχει καταρτιστεί ένα πλήρες σύνολο Προγραμμάτων Βασικών και Ειδικών Προληπτικών Ελέγχων της υγείας (Check Up) που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους.

Για παράδειγμα το ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP που προβλέπει τη διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Δοκιμασία Κόπωσης και Triplex Καρδιάς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση των λειτουργιών της καρδιάς ενός ατόμου τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και σε ρυθμούς πίεσης. Ακόμα, το CHECK UP ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ PROFILE δίνει σύντομα την εικόνα του οργανισμού και μπορεί να προστατεύσει από καρδιακά και αγγειακά συμβάματα.

Οι συμπολίτες μας μπορούν να επιλέξουν το προφίλ εκείνο των εξετάσεων που εστιάζει στην όποια ανάγκη πρόληψης ή διάγνωσης έχουν και να είναι βέβαιοι ότι θα διενεργήσουν αξιόπιστες και ποιοτικές εξετάσεις που θα δώσουν την πραγματική εικόνα του συστήματος του οργανισμού που εξετάζεται κατά περίπτωση.

Ο Όμιλός μας, σεβόμενος τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, του παρέχει τη δυνατότητα, με την συμβουλή των συνεργαζόμενων ιατρών μας, να δημιουργήσει το δικό του Check-Up που θα βασίζεται τόσο στις προσωπικές του ανάγκες όσο και στις οικονομικές του δυνατότητες.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ως μέλος των Διαγνωστικών Κέντρων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ προάγει την πρόληψη στην υγεία και όλα τα στελέχη μας είναι στρατευμένα στην προσπάθεια να εμπεδωθεί μεταξύ των συμπολιτών μας η προληπτική δράση στην Yγεία ως Aξία Zωής.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

pdf icon ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - Κατεβάστε το αρχείο

0001